Sayfalar

14 Kasım 2015 Cumartesi

Patara, Gelemiş Koruma Amaçlı İmar Planı

Patara (Gelemiş) Doğal ve Arkeolojik Sit Alanları Koruma Planı’nda; “Patara Yönetim Planı” kararları doğrultusunda, Patara Antik Kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan Gelemiş’in doğal, tarihsel ve kültürel  değerlerinin korunarak geliştirilmesi hedeflenmiştir. renin bir soft-turizm merkezi olarak sürdürülebilir gelişmesini   sağlayacak planlama kararları verilmiştir. 1/25 000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlama çalışmaları tamamlanmıştır. Gelemiş ve Patara antik kentine giriş / servis tesisleri 1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri hazırlanmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder