Sayfalar

4 Mayıs 2013 Cumartesi

VENEDİK II (GEDİZKENT PROJESİ)

1988-1989 yıllarında TÜSTAŞ Planlama Bölüm Başkanı ve Proje Yöneticisi olarak
 İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hazırlanan bu "Su Şehri" Projesi bu dönemde ülkenin en önemli konut ve kentsel gelişme projelerinden biridir.

330 hektarlık yarı batak bir alanda hazırlanan bu proje ile bir "Su Şehri" oluşturmayı hedeflemekteydi..

İZMİR Büyük Şehir Belediyesine; 17 Pafta 1/1000 ve 1/500 tasarımlar, altyapı projeleri ve peyzaj projeleri, maket ve 10 000 adet tanıtım broşürü hazırlanmıştır.“GEDİZKENT / VENEDİK II PROJESİ” 
PROJE YÖNETİCİSİ olarak Belçika, Hollanda ve İngiltere’ye teknik ziyaret gezisi yapılmıştır.
At TUSTAŞ Co. as Head of Planning Department,this "City of Water" Project  prepared to Izmir Metropolitan Municipality as Project Manager, one of the most important urban development projects in the country during this period ...

Prepared in an area of ​​330 hectares, this project is a semi-swamp area, aimed to create as "City of Water (Like Venice)" .
As a Project Manager, a technical visit trip to Belgium, the Netherlands and the UK.

17 Sheet 1/1000 and 1/500 designs, infrastructure projects and landscaping projects, model and 10 000 brochure "GEDİZKENT / VENICE II PROJECT"prepared to  Izmir Metropolitan Municipality,